Tin tức

Trình tự thủ tục thu hồi đất theo Luật Đất đai năm 2013

Thu hồi đất là một quá trình nhiều giai đoạn khác nhau đòi hỏi sự phối hợp của nhiều cơ quan có thẩm quyền liên quan. Việc nắm bắt rõ trình tự thủ tục thu hồi đất theo luật đất đai 2013 giúp người dân có thể bảo vệ được tối đa quyền lợi của mình để quá trình bồi thường diễn ra đúng pháp luật. Vậy pháp luật quy định như thế nào về trình tự và thủ tục thu hồi đất. Tất cả sẽ được Bất động sản Vinhome giải đáp dưới bài viết sau đây.

trình tự thủ tục thu hồi đất theo luật đất đai 2013

Xem thêm:

Bước 1: Thông báo thu hồi đất theo trình tự thủ tục thu hồi đất theo Luật Đất đai năm 2013

Theo điều 69 và điều 71 của Luật Đất đai năm 2013 quy định về trình tự và thủ tục thu hồi đất là vì những mục đích phát triển kinh tế –  xã hội, vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích cộng đồng và vì mục đích an ninh và quốc phòng.

Khi tiến hành thu hồi đất, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thông báo trước cho người dân.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc ủy ban nhân dân cấp thành phố (trực thuộc trung ương) có thẩm quyền liên quan sẽ ban hành thông báo thu hồi đất đối với những trường hợp như sau:

 • Thu hồi đất của các cơ sở tôn giáo, các tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các tổ chức của nước ngoài hoạt động với chức năng ngoại giao, những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trừ trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhưng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
 • Thu hồi đất thuộc đất công ích của xã, phường hoặc thị trấn

Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có thẩm quyền liên quan sẽ ban hành thông báo thu hồi đất đối với những trường hợp như sau:

 • Thu hồi đất của các cá nhân, hộ gia đình hoặc cộng đồng cư dân
 • Thu hồi đất đối với trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhưng được sở hữu nhà đất tại Việt Nam

Về thời hạn thu hồi đất được quy định tại khoản 1 Điều số 67 của bộ Luật Đất đai năm 2013. Theo đó, các cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho người sử dụng đất về việc thu hồi đất sử dụng một khoảng thời gian trước thời điểm nhất định, cụ thể như sau:

 • Chậm nhất 90 ngày đối với đất nông nghiệp
 • Chậm nhất 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp

Các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành gửi thông báo thu hồi đất thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng hoặc họp phổ biến trực tiếp đến những người dân nằm trong khu vực có đất bị thu hồi. Thông thường các giấy tờ thông báo sẽ được dán tại trụ sở Uỷ ban nhân dân các khu vực, nhà văn hoá, địa điểm sinh hoạt chung nơi dân cư sinh sống.

Bước 2: Tiến hành khảo sát, điều tra, đo đạc, thống kê, kiểm đếm

Uỷ ban nhân dân các cấp có thẩm quyền sẽ có trách nhiệm tiến hành phối hợp với các tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, bồi thường, triển khai kế hoạch thu hồi đất bằng cách đo đạc, thống kê, điều tra, khảo sát.

Người sử dụng đất có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan có thẩm quyền thực hiện công vụ của họ.

Trong trường hợp người sử dụng đất không phối hợp với các tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, đo đạc, khảo sát hoặc có hành vi chống đối người thi hành công vụ thì Uỷ ban nhân dân các cấp, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại khu vực có mặt bằng cần giải phóng phối hợp tổ chức động viên, thực hiện công tác tư tưởng, thuyết phục người sử dụng đất.

Thời hạn trong vòng 10 ngày kể từ ngày được vận động, thuyết phục mà người sử dụng đất vẫn không có ý phối hợp, hợp tác với các tổ chức có thẩm quyền làm nhiệm vụ bồi thường thì Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp quận, huyện trở lên tiến hành kiểm đếm bắt buộc.

Người sử dụng đất có nghĩa vụ thực hiện quyết định kiểm đếm nếu không thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện có quyền ban hành cưỡng chế bắt buộc.

Bước 3: Thu thập ý kiến, lập, thẩm định phương án đền bù, hỗ trợ, tái định cư

Các tổ chức có thẩm quyền có nhiệm vụ:

 • Xác định, lập phương án bồi thường, hỗ trợ chỗ ở mới, tái định cư
 • Tổ chức lấy ý kiến bồi thường, lắng nghe người dân hỗ trợ tái định cư đồng thời tiến hành niêm yết công khai phương án bồi thường. Việc tổ chức và lấy ý kiến bắt buộc phải được lập thành biên bản có xác nhận của đại diện cơ quan có thẩm quyền và những người sử dụng đất bị thu hồi
 • Tổ chức có thẩm quyền có nhiệm vụ tổng hợp ý kiến đóng góp, ghi rõ số lượng ý kiến đồng ý và không đồng ý bằng văn bản.
 • Tổ chức đối thoại với những trường hợp không thoả thuận với bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Tiến hành viết phương án hoàn chỉnh trình cơ quan có thẩm quyền và đi đến quyết định thu hồi đất

Bước 4: Quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án hỗ trợ, bồi thường, tái định cư

trình tự thu hồi đất theo luật đất đai 2013

Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đưa ra quyết định thu hồi đất, phê duyệt các phương án bồi thường có liên quan.

Bước 5: Gửi, phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án hỗ trợ, bồi thường, tái định cư

Cơ quan có thẩm quyền tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, tiến hành phối hợp với các cấp, ban ngành có liên quan giải phóng mặt bằng, niêm yết công khai quyết định bồi thường.

Gửi quyết định bồi thường đến từng cá nhân, người dân sử dụng đất có đất bị thu hồi. Các quyết định phải bao gồm:

 • Ghi rõ mức thường bồi
 • Ghi rõ mức hỗ trợ tái định cư, nhà ở (nếu có)
 • Ghi rõ thời gian chi trả tiền bồi thường
 • Ghi rõ thời gian bố trí đất mới, nhà ở mới (nếu có)
 • Ghi rõ thời gian bàn giao đất thu hồi

Bước 6: Tổ chức thực hiện việc hỗ trợ, bồi thường, tái định cư theo phương án đã được duyệt

quy trình thu hồi đất theo luật đất đai 2013

Tổ chức thực hiện bồi thường theo đúng quy định và theo như đã được phê duyệt.

Trong trường hợp người sử dụng đất bị thu hồi như không bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ, có hành vi chống đối thì các cấp có liên quan tiến hành tổ chức công tác tư tưởng, vận động và lắng nghe mong muốn của người sử dụng đất.

Nếu việc vận động không được, thuyết phục nhưng không chấp nhận sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế.

Bước 7: Tổ chức cưỡng chế theo quyết định thu hồi đất (nếu có)

Các tổ chức có thẩm quyến sẽ tiến hành tổ chức cưỡng chế thu hồi đất khi có các điều kiện như sau:

 • Người sử dụng đất không đồng ý quyết định thu hồi đất và đã qua quyết định của cơ quan có thẩm quyền bao gồm tổ chức vận động, thuyết phục.
 • Quyết định cưỡng chế đã được niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban cấp xã
 • Quyết định cưỡng chế, thu hồi đã đã được phê duyệt và có hiệu lực thi hành
 • Người bị cưỡng chế đã nhận được văn bản thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực từ các cơ quan có thẩm quyền

Phía trên là những trình tự thủ tục thu hồi đất theo luật đất đai 2013 chi tiết mà Bất động sản Vinhome mang đến. Trên thực tế quy trình thu hồi đất bao gồm mức đền bù, trình tự, thủ tục, đền bù,… khá phức tạp và gây nhiều tranh cãi bởi không có một văn bản cụ thể nào quy định khung giá đền bù đất đai là bao nhiêu. Vì thế nếu bạn đang trong trường hợp vướng phải vấn đề thu hồi đất sử dụng hãy tìm hiểu rõ để bảo vệ quyền lợi của chính mình trước pháp luật nhé!

5/5 - (1 bình chọn)