Tin tức

Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai mới nhất 2022

Khi mua nhà đất hiện nay bạn phải chịu nhiều rủi ro, cụ thể như: đất thuộc quy hoạch hoặc đất đang bị thế chấp. Để tránh những rủi ro trên, khi mua bạn cần tìm hiểu rõ thông tin trước. Dưới đây Bất động sản Vinhome sẽ chia sẻ cho bạn đơn xin thông tin đất đai, cũng như hướng dẫn cách viết Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai, thông tin địa chính.

phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

I. Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai mới nhất 2022

[TẢI] Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai TẠI ĐÂY.

Dưới đây là mẫu phiếu yêu cầu cung cấp đất đai mới nhất hiện nay:

Mẫu số 01/PYC

(Kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BN, ngày 02 tháng 5 năm 2019

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: ……..Giờ…….phút, ngày……/……/…..…Quyển số ……, Số thứ tự……………..,

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

Kính gửi: Văn phòng đăng ký đất đai ………………………………………………………

1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu:……………………………………….

Đại diện là ông (bà): ………………………………………………………………………….

Số CMND/Hộ chiếu:…………………………………………………………………………..

Cấp ngày: ……/……../………………………; Quốc tịch:…………………………………..

2. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

3. SĐT:……………………………; Fax……………………; Email: ……………………….

4. Danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp của Thửa đất số………………., địa chỉ:………………………………………………………………………………………………

(đánh dấu “X” vào nội dung cần cung cấp thông tin):

☐ Thửa đất 

☐ Người sử dụng đất 

☐ Quyền sử dụng đất

☐ Tài sản gắn liền với đất

☐ Tình trạng pháp lý        

☐ Lịch sử biến động

☐ Quy hoạch sử dụng đất

☐ Trích lục bản đồ

☐ Trích sao GCNQSDĐ

☐ Giao dịch đảm bảo

☐ Hạn chế về quyền

 ☐ Giá đất    

 ☒ Tất cả thông tin trên

5. Mục đích sử dụng dữ liệu:

Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

6. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả: 01 bộ

☒ Bản sao giấy chụp lại

☐ Gửi EMS theo địa chỉ

☒ Nhận tại nơi cung cấp

☐ Fax

☐ Lưu trữ điện tử USB, CD

☐ Email

7. Cam kết sử dụng dữ liệu: Tôi cam đoan không sử dụng dữ liệu được cung cấp trái với quy định của pháp luật và không cung cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

 

 

 

NGƯỜI YÊU CẦU

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức)

II. Hướng dẫn cách viết phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai chuẩn nhất

1. Thông tin người yêu cầu cần cung cấp cho cơ quan

Đối với tổ chức: ghi tên của tổ chức.

Lưu ý: phải ghi thông tin của người đại diện (VD: Người đại diện cần căn cứ vào điều lệ của công ty).

Đối với cá nhân: ghi rõ họ và tên của cá nhân hoặc người xin thông tin; số CMND/căn cước hoặc hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp và quốc tịch.

phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

2. Danh mục và nội dung cần cung cấp của mảnh đất

  • Ghi rõ thông tin của mảnh đất cần xin thông tin bao gồm: số mảnh đất và địa chỉ của mảnh đất.
  • Nội dung thông tin cần cung cấp: tùy thuộc vào mục đích của người yêu cầu cung cấp thông tin mà có thể xin thông tin toàn bộ hoặc xin từng mục.

VD: Người yêu cầu cung cấp thông tin với mục đích lấy thông tin để mua đất thì cần biết thửa đất đó có “chính chủ” hay không? Diện tích và tình trạng pháp lý của mảnh đất (có thế chấp hay không?),… nên xin toàn bộ thông tin liên quan đến mảnh đất.

Lưu ý:

Tại ô dữ liệu của mảnh đất và dữ liệu người sử dụng đã bao gồm các thông tin cụ thể sau :

Dữ liệu của mảnh đất gồm: số hiệu mảnh đất, số tờ BĐĐC, diện tích và địa chỉ.

Dữ liệu của người sử dụng đất gồm: họ tên vợ hoặc chồng, năm sinh, số CMND và địa chỉ.

3. Mục đích của việc sử dụng dữ liệu đất đai

Người yêu cầu cung cấp thông tin cần ghi rõ mục đích sử dụng dữ liệu về mảnh đất. Ví dụ như: nhận chuyển nhượng, thế chấp,…

phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

III. Thủ tục để hoàn tất việc yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

Bước 1. Nộp hồ sơ

Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai cần nộp/gửi phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu đến Văn phòng đăng ký đất đai (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh, hiện đã có các chi nhánh Văn phòng đăng ký tại các huyện hoặc UBND cấp xã).

Bước 2. Tiếp nhận yêu cầu

Khi nhận được phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu hợp lệ của các tổ chức/cá nhân, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai sẽ thực hiện việc cung cấp dữ liệu cho các tổ chức/cá nhân yêu cầu khai thác dữ liệu.

Công chức tiếp nhận yêu cầu, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính trong trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính cho các  tổ chức hoặc cá nhân.

Trong trường hợp từ chối cung cấp thông tin đất đai, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Trả kết quả

Sau khi các tổ chức/cá nhân đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính thì cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai sẽ thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai đúng theo yêu cầu.

Đặc biệt, đối với các trường hợp khai thác dữ liệu cần phải tổng hợp và xử lý trước khi cung cấp cho các tổ chức/cá nhân thì cần phải thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự dưới hình thức hợp đồng giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và tổ chức/cá nhân yêu cầu khai thác dữ liệu.

Thời hạn giải quyết yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

Trường hợp cơ quan nhận được yêu cầu trước 15 giờ chiều thì phải cung cấp dữ liệu ngay trong ngày;

Trường hợp cơ quan nhận được yêu cầu sau 15 giờ chiều thì dữ liệu đất đai sẽ được cung cấp vào ngày làm việc tiếp theo;

Trường hợp cá nhân/tổ chức yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì việc cung cấp dữ liệu đất đai sẽ được xác định thời hạn theo thỏa thuận giữa cơ quan và người yêu cầu dưới hình thức hợp đồng.

Lưu ý: Thời gian này không tính các trong các loại thời gian sau:

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho cá nhân/tổ chức tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp xã, cụ thể: xã, phường, thị trấn

Các ngày lễ hoặc ngày nghỉ đúng theo quy định của pháp luật

Cần có thời gian xem xét và xử lý đối với trường hợp đất sử dụng có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định và thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất.

Các loại phí và chi phí mà người yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai phải trả

Dưới đây là các loại phí và chi phí mà người yêu cầu cung cấp dữ liệu phải trả để được cung cấp thông tin đất đai:

Phí khai thác và sử dụng thông tin, tài liệu đất đai;

Chi phí in ấn và sao chụp hồ sơ, tài liệu;

Chi phí gửi tài liệu cho người yêu cầu (nếu có).

Lưu ý:

Các loại phí này do HĐND cấp tỉnh quyết định, do đó mỗi tỉnh sẽ có quy định về mức thu khác nhau).

Một số thông tin dưới đây mà người yêu cầu không cần phải trả phí:

Danh mục dữ liệu đã có sẵn trong cơ sở dữ liệu đất đai.

Thông tin về quy hoạch cũng như kế hoạch sử dụng đất mà đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt

Khung giá và bảng giá đất đã công bố

Thông tin về các thủ tục hành chính được thực hiện thuộc lĩnh vực đất đai

Các văn bản về đất đai quy phạm pháp luật.

Bài viết trên đã cập nhật cho bạn mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai mới nhất và hướng dẫn cách viết phiếu. Theo dõi Bất động sản Vinhome để biết thêm các thông tin khác về bất động sản.

4.3/5 - (3 bình chọn)