Tin tức

Điều 100 luật đất đai 2013

Luật đất đai năm 2013 là bộ luật mới quy định về vấn đề sử dụng và quyền sử dụng đất. Vậy cụ thể Luật đất đai năm 2013 đã quy định những gì? Nó có gì khác so với luật đất đai những năm trước? Để làm rõ được những thắc mắc đó hãy cùng Bất động sản Vinhome tìm hiểu điều 100 Luật đất đai 2013 dưới bài viết sau đây.

điều 100 luật đất đai 2013

I. Điều 100 Luật Đất đai 2013 quy định những nội dung gì?

Theo điều 100 của Luật đất đai 45/2013/QH13 năm 2013 thuộc chương VII, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cửa, quyền sử dụng đất và quyền sở hữu các loại tài sản khác của các cá nhân, hộ gia đình hay cộng đồng cư dân đang sử dụng đất đều có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Khác với điều 100 của Luật đất đai năm 2003, nhằm để có thể tạo được sự thuận lợi nhất định áp dụng được trong thực tế, điều 100 Luật đất đai năm 2013 đã quy định cụ thể hơn về các loại đất và giấy tờ liên quan bao gồm Giấy chứng nhận, giấy quyền sử dụng đất quy định từ Khoản 1 đến Khoản 2 của điều 100.

Trong trường hợp đất không có các loại giấy tờ trên thì sẽ được xác định dựa theo loại đất theo quy định của chính phủ.

Ngoài ra, Điều 100 của luật mới cũng có sự khác biệt và điều chỉnh trong việc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc tài sản.

Cụ thể các cá nhân hoặc hộ gia đình đang sử dụng đất có giấy chứng nhận nếu có giấy tờ, có tên trong sổ đăng ký hoặc sổ địa chính được lập trước ngày 15/10/1993 sẽ bỏ điều kiện không tranh chấp.

II. Nội dung Điều 100 luật đất đai 2013 có những gì cần lưu ý?

1. Khoản 1

điều 100 luật đất đai 2013

Trong trường hợp cá nhân, hộ gia đình hay người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã sở hữu nhà ở hoặc cái tài sản tương tự trên đất đó sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất nếu có một trong những loại giấy tờ sau:

  • Giấy quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/1993
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cấp bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính cấp trước ngày 15/10/1993
  • Giấy tờ thừa kế, cho, tặng quyền sử dụng đất hợp pháp. Giấy tờ trao nhà tình thương gắn liền với đất
  • Giấy tờ mua bán nhà ở hoặc chuyển nhượng sử dụng đất được Uỷ ban Nhân dân cấp xã xác nhận trước ngày 15/10/1993
  • Giấy tờ thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất, giấy mua nhà thuộc sở hữu nhà nước theo đúng quy định của pháp luật
  • Giấy tờ quyền sử dụng đất được các cơ quan có thẩm quyền chế độ cũ cấp
  • Những giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định của chính phủ.

2. Khoản 2

Các cá nhân hoặc hộ gia đình sử dụng đất có một trong những loại giấy tờ tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất và người sử dụng đất không cần phải nộp tiền sử dụng đất nếu:

  • Giấy tờ ghi tên người khác kèm chữ ký chuyển quyền sử dụng đất
  • Đất không có tranh chấp

3. Khoản 3

Các cá nhân hoặc hộ gia đình sẽ có quyền sử dụng đất theo quyết định, bản án của Tòa Án. Văn bản sẽ công nhận kết quả hòa giải, công nhận giải quyết tố cáo và khiếu nại tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành hoặc quyết định của cơ quan thi hành án thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản khác, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy sở hữu nhà ở.

Người sử dụng đất phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của Pháp luật.

4. Khoản 4

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 100 của Luật Đất đai, các cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất của nhà nước giao, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận sở hữu đất, quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu tài sản khác thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận này.

Người sử dụng đất cần phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của Pháp luật.

5. Khoản 5

điều 100 luật đất đai 2013

Người sử dụng đất có đất sử dụng là công trình, miếu, đình, am, nhà thờ, đền, nhà từ đường hoặc đất sử dụng với mục đích nông nghiệp mà không được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận là đất sử dụng chung thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản khác, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy sở hữu nhà ở.

Phía trên là những thông tin về Điều 100 Luật đất đai năm 2013. Mong rằng những thông tin từ Bất động sản Vinhome đã giúp người sử dụng đất hiểu rõ hơn về điều luật này để có thể bảo vệ quyền lợi của cá nhân trước pháp luật.

5/5 - (1 bình chọn)