Tin tức

Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013

Đấu giá quyền sử dụng đất là một trong những cách thức được nhà nước sử dụng nhằm phát triển nguồn ngân sách của Nhà nước. Đấu giá quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013 được pháp luật hiện hành của Nhà nước Việt Nam quy định như thế nào? Những cá nhân, tổ chức muốn tham gia đấu giá quyền sử dụng đất cần đáp ứng những điều kiện cụ thể gì? Ngay dưới bài viết dưới đây Bất động sản Vinhome sẽ giải đáp chi tiết những thắc mắc trên cho bạn.

đấu giá quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013

I. Quy định chung về đấu giá quyền sử dụng đất theo Luật đất đai 2013

1. Đấu giá quyền sử dụng đất có nguyên tắc gì?

Nhà nước Việt Nam quy định những nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

 • Đảm bảo tính công bằng, công khai, khách quan và minh bạch giữa các cá nhân và tổ chức tham gia đấu giá.
 • Trình tự và thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất phải được thực hiện theo đúng  quy định pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản.

2. Các trường hợp có quyền đấu giá sử dụng đất

Những trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo phương thức đấu giá quyền sử dụng đất theo Khoản 1 tại Điều 118 của Luật Đất đai năm 2013, bao gồm:

 • Đầu tư theo hình thức xây dựng nhà để ở, bán hoặc cho thuê mướn
 • Đầu tư theo hình thức xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng để cho thuê hoặc chuyển nhượng
 • Dùng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng 
 • Sử dụng đất vào mục đích phi thương mại, dịch vụ hay sản xuất phi nông nghiệp
 • Sử dụng quỹ đất nông nghiệp cho thuê vào mục đích công ích để sản xuất lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối hoặc mục đích nông nghiệp
 • Giao đất hoặc cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi lại do sắp xếp, xử lý, làm mới trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động, cơ sở sản xuất kinh doanh mà những tài sản trên gắn liền với đất thuộc sở hữu của nhà nước.
 • Giao đất ở tại nông thôn, đô thị cho cá nhân hoặc hộ gia đình
 • Giao đất hoặc cho thuê đất đối với những trường hợp được giảm tiền sử dụng đất hoặc tiền cho thuê đất

3. Những trường hợp không được phép đấu giá quyền sử dụng đất

Những trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất, bao gồm:

 • Không thu tiền sử dụng đất khi giao đất
 • Cá nhân sử dụng đất được miễn tiền thuê đất hoặc tiền sử dụng đất
 • Cá nhân hoặc hộ gia đình có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất vào mục đích nông nghiệp, vượt quá giới hạn theo quy định của pháp luật
 • Đất được các tổ chức nước ngoài sử dụng để xây dựng các trụ sở làm việc với chức năng ngoại giao
 • Đất được sử dụng vào mục đích khoáng sản
 • Đất được sử dụng vào mục đích thực hiện dự án đầu tư như là xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở an sinh xã hội hoặc nhà ở dịch vụ
 • Giao đất trong trường hợp cán bộ, công chức hoặc viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều chuyển của cơ quan có thẩm quyền
 • Giao đất trong trường hợp cá nhân hoặc hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại xã nhưng không có đất ở hoặc chưa được nhà nước giao đất ở
 • Giao đất cho các cá nhân hoặc hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại các vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn nhưng không có đất ở hoặc chưa được nhà nước giao đất ở 

II. Điều kiện để thực hiện quyền đấu giá quyền sử dụng đất

đấu giá quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013

Căn cứ theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 tại Điều 119, để có thể thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, các cá nhân và tổ chức phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Đối với trường hợp tổ chức thực hiện đấu giá:

 • Tổ chức đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện và được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan phê duyệt.
 • Đất có tài sản gắn liền với tài sản thuộc sở hữu của nhà nước hoặc đất đã được giải phóng mặt bằng
 • Đất có các phương án đấu giá quyền sử dụng đất và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với trường hợp là cá nhân hoặc tổ chức tham gia đấu giá

 • Là đối tượng được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 Luật Đất đai năm 2013
 • Những cá nhân hoặc tổ chức tham gia đấu giá với mục đích trong các trường hợp giao đất hoặc cho thuê đất phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2013

III. Căn cứ vào đâu để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

đấu giá quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013

Về trách nhiệm của các tổ chức thực hiện đấu giá:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, các tổ thực thực hiện đấu giá có nghĩa vụ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và có trách nhiệm như sau:

 • Sở Tài nguyên và Môi trường có nghĩa vụ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước tiến hành giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại khoản 1 điều 15 Nghị định 44 năm 2014
 • Sở tài chính có nghĩa vụ phối hợp, chủ trì với Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện xác định giá khởi điểm

Dựa vào đâu để để xác định được giá khởi điểm?

Tùy theo từng trường hợp khác nhau, giá khởi điểm sẽ được xác định khác nhau dựa theo quy định cụ thể tại nhiều văn bản pháp luật. Những văn bản pháp luật có thể kể đến như là Nghị định 135 năm 2016 NĐ-CP, Thông tư 333 năm 2016 TT-BTC.

IV. Các quy trình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

Dưới đây là quy trình để có thể thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất:

 • Thiết lập phương án để đấu giá quyền sử dụng đất
 • Xác lập hồ sơ chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất
 • Ra quyết định đấu giá
 • Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xác định giá khởi điểm của mảnh đất xem xét đấu giá quyền sử dụng đất
 • Tiến hành tổ chức và thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất
 • Xác định kết quả của đấu giá quyền sử dụng đất
 • Sau khi kết thúc đấu giá và có kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, các tổ chức hoặc cá nhân thực hiện đấu giá có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, thuế đất vào kho bạc nhà nước theo quy định.

Phía trên là những thông tin chi tiết về đấu giá quyền sử dụng đất theo Luật đất đai 2013 dành cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu đấu giá, mua bán đất. Hy vọng những thông tin mà Bất động sản Vinhome mang đến đã giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định của pháp luật liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất để có thể bảo vệ quyền lợi liên quan đến bản thân trước pháp luật.

5/5 - (1 bình chọn)