Baner Vinfast

VINFAST LUX A2.0

Dài x Rộng x Cao (mm):4.973 x 1.900 x 1.464
Chiều dài cơ sở (mm)2,968
Khối lượng bản thân (Kg)1,797/535
Khoảng sáng gầm xe (mm)150
Xem thêm

VINFAST LUX SA2.0

Dài x Rộng x Cao (mm):4.940 x 1.960 x 1.773
Chiều dài cơ sở (mm)2933
Khối lượng bản thân (Kg)2140/710
Khoảng sáng gầm xe (mm)192
Xem thêm

VINFAST FADIL

Dài x Rộng x Cao (mm):3676 x 1632 x 1495
Chiều dài cơ sở (mm)2385
Khối lượng bản thân (Kg)…..
Khoảng sáng gầm xe (mm)150
Xem thêm