Baner Vinfast

VINFAST LUX A2.0

Dài x Rộng x Cao (mm): 4.973 x 1.900 x 1.464
Chiều dài cơ sở (mm) 2,968
Khối lượng bản thân (Kg) 1,797/535
Khoảng sáng gầm xe (mm) 150
Xem thêm

VINFAST LUX SA2.0

Dài x Rộng x Cao (mm): 4.940 x 1.960 x 1.773
Chiều dài cơ sở (mm) 2933
Khối lượng bản thân (Kg) 2140/710
Khoảng sáng gầm xe (mm) 192
Xem thêm

VINFAST FADIL

Dài x Rộng x Cao (mm): 3676 x 1632 x 1495
Chiều dài cơ sở (mm) 2385
Khối lượng bản thân (Kg) …..
Khoảng sáng gầm xe (mm) 150
Xem thêm