BẤT ĐỘNG SẢN ĐANG BÁN

Vinhomes Ocean Park

CĂN HỘ S2.065A11 – TÒA S2.06 – DỰ ÁN VINHOMES OCEAN PARK

Giá niêm yết:

2.032.002.000đ

Phòng ngủ2
Phòng khách1
Nhà vệ sinh1
Phòng bếp1
Lo gia2
Diện tích54,7m2
Mua ngay

Vinhomes Ocean Park

CĂN HỘ S2.068A28 – TÒA S2.06 – DỰ ÁN VINHOMES OCEAN PARK

Giá niêm yết:

2.065.887.000đ

Phòng ngủ2
Phòng khách1
Nhà vệ sinh1
Phòng bếp1
Lo gia2
Diện tích54,7m2
Mua ngay

Vinhomes Ocean Park

CĂN HỘ S2.062410 – TÒA S2.06 – DỰ ÁN VINHOMES OCEAN PARK

Giá niêm yết:

2.079.235.000đ

Phòng ngủ2
Phòng khách1
Nhà vệ sinh1
Phòng bếp1
Lo gia2
Diện tích54,7m2
Mua ngay
CĂN-HỘ-S1.121508---TÒA-S1.12-ảnh-Avatar

Vinhomes Ocean Park

CĂN HỘ S1.121508 – TÒA S1.12 – DỰ ÁN VINHOMES OCEAN PARK

Giá niêm yết:

1.765.911.000đ

Phòng ngủ1
Phòng khách1
Nhà vệ sinh1
Phòng bếp1
Lo gia2
Diện tích48,1m2
Mua ngay

Vinhomes Ocean Park

CĂN HỘ S1.115A05 – TÒA S1.11 – DỰ ÁN VINHOMES OCEAN PARK

Giá niêm yết:

2.781.392.000đ

Phòng ngủ3
Phòng khách1
Nhà vệ sinh2
Phòng bếp1
Lo gia2
Diện tích75,6m2
Mua ngay

Vinhomes Ocean Park

CĂN HỘ S1.112805 – TÒA S1.11 – DỰ ÁN VINHOMES OCEAN PARK

Giá niêm yết:

2.829.682.000đ

Phòng ngủ3
Phòng khách1
Nhà vệ sinh2
Phòng bếp1
Lo gia2
Diện tích75,6m2
Mua ngay
CĂN-HỘ-S1.111815A---TÒA-S1.11-ảnh-avatar

Vinhomes Ocean Park

CĂN HỘ S1.111815A – TÒA S1.11 – DỰ ÁN VINHOMES OCEAN PARK

Giá niêm yết:

2.724.913.000đ

Phòng ngủ2
Phòng khách1
Nhà vệ sinh2
Phòng bếp1
Lo gia2
Diện tích62,9m2
Mua ngay

Vinhomes Ocean Park

CĂN HỘ S1.112305 – TÒA S1.11 – DỰ ÁN VINHOMES OCEAN PARK

Giá niêm yết:

2.946.334.000đ

Phòng ngủ3
Phòng khách1
Nhà vệ sinh2
Phòng bếp1
Lo gia2
Diện tích75,6m2
Mua ngay
CĂN-HỘ-S1.111806---TÒA-S1.11-ảnh-avatar

Vinhomes Ocean Park

CĂN HỘ S1.111806 – TÒA S1.11 – DỰ ÁN VINHOMES OCEAN PARK

Giá niêm yết:

2.233.514.000đ

Phòng ngủ2
Phòng khách1
Nhà vệ sinh1
Phòng bếp1
Lo gia2
Diện tích54,7m2
Mua ngay