Căn hộ chung cư Vinhomes Ocean Park

Vinhomes Ocean Park

CĂN HỘ S2.065A11 – TÒA S2.06 – DỰ ÁN VINHOMES OCEAN PARK

Giá bán: Liên Hệ

Phòng ngủ2
Phòng khách1
Nhà vệ sinh1
Phòng bếp1
Lo gia2
Diện tích54,7m2

Vinhomes Ocean Park

CĂN HỘ S2.068A28 – TÒA S2.06 – DỰ ÁN VINHOMES OCEAN PARK

Giá bán: Liên Hệ

Phòng ngủ2
Phòng khách1
Nhà vệ sinh1
Phòng bếp1
Lo gia2
Diện tích54,7m2

Vinhomes Ocean Park

CĂN HỘ S2.062410 – TÒA S2.06 – DỰ ÁN VINHOMES OCEAN PARK

Giá bán: Liên Hệ

Phòng ngủ2
Phòng khách1
Nhà vệ sinh1
Phòng bếp1
Lo gia2
Diện tích54,7m2

Vinhomes Ocean Park

CĂN HỘ S1.121508 – TÒA S1.12 – DỰ ÁN VINHOMES OCEAN PARK

Giá bán: Liên Hệ

Phòng ngủ1
Phòng khách1
Nhà vệ sinh1
Phòng bếp1
Lo gia2
Diện tích48,1m2

Vinhomes Ocean Park

CĂN HỘ S1.115A05 – TÒA S1.11 – DỰ ÁN VINHOMES OCEAN PARK

Giá bán: Liên Hệ

Phòng ngủ3
Phòng khách1
Nhà vệ sinh2
Phòng bếp1
Lo gia2
Diện tích75,6m2

Vinhomes Ocean Park

CĂN HỘ S1.112805 – TÒA S1.11 – DỰ ÁN VINHOMES OCEAN PARK

Giá bán: Liên Hệ

Phòng ngủ3
Phòng khách1
Nhà vệ sinh2
Phòng bếp1
Lo gia2
Diện tích75,6m2

Vinhomes Ocean Park

CĂN HỘ S1.111815A – TÒA S1.11 – DỰ ÁN VINHOMES OCEAN PARK

Giá bán: Liên Hệ

Phòng ngủ2
Phòng khách1
Nhà vệ sinh2
Phòng bếp1
Lo gia2
Diện tích62,9m2

Vinhomes Ocean Park

CĂN HỘ S1.112305 – TÒA S1.11 – DỰ ÁN VINHOMES OCEAN PARK

Giá bán: Liên Hệ

Phòng ngủ3
Phòng khách1
Nhà vệ sinh2
Phòng bếp1
Lo gia2
Diện tích75,6m2

Vinhomes Ocean Park

CĂN HỘ S1.111806 – TÒA S1.11 – DỰ ÁN VINHOMES OCEAN PARK

Giá bán: Liên Hệ

Phòng ngủ2
Phòng khách1
Nhà vệ sinh1
Phòng bếp1
Lo gia2
Diện tích54,7m2

icon up
0898 898 688