BẤT ĐỘNG SẢN ĐANG BÁN

Vinhomes Ocean Park

CĂN HỘ S2.065A11 – TÒA S2.06 – DỰ ÁN VINHOMES OCEAN PARK

Giá bán: Liên Hệ

Phòng ngủ 2
Phòng khách 1
Nhà vệ sinh 1
Phòng bếp 1
Lo gia 2
Diện tích 54,7m2
Mua ngay

Vinhomes Ocean Park

CĂN HỘ S2.068A28 – TÒA S2.06 – DỰ ÁN VINHOMES OCEAN PARK

Giá bán: Liên Hệ

Phòng ngủ 2
Phòng khách 1
Nhà vệ sinh 1
Phòng bếp 1
Lo gia 2
Diện tích 54,7m2
Mua ngay

Vinhomes Ocean Park

CĂN HỘ S2.062410 – TÒA S2.06 – DỰ ÁN VINHOMES OCEAN PARK

Giá bán: Liên Hệ

Phòng ngủ 2
Phòng khách 1
Nhà vệ sinh 1
Phòng bếp 1
Lo gia 2
Diện tích 54,7m2
Mua ngay
CĂN-HỘ-S1.121508---TÒA-S1.12-ảnh-Avatar

Vinhomes Ocean Park

CĂN HỘ S1.121508 – TÒA S1.12 – DỰ ÁN VINHOMES OCEAN PARK

Giá bán: Liên Hệ

Phòng ngủ 1
Phòng khách 1
Nhà vệ sinh 1
Phòng bếp 1
Lo gia 2
Diện tích 48,1m2
Mua ngay

Vinhomes Ocean Park

CĂN HỘ S1.115A05 – TÒA S1.11 – DỰ ÁN VINHOMES OCEAN PARK

Giá bán: Liên Hệ

Phòng ngủ 3
Phòng khách 1
Nhà vệ sinh 2
Phòng bếp 1
Lo gia 2
Diện tích 75,6m2
Mua ngay

Vinhomes Ocean Park

CĂN HỘ S1.112805 – TÒA S1.11 – DỰ ÁN VINHOMES OCEAN PARK

Giá bán: Liên Hệ

Phòng ngủ 3
Phòng khách 1
Nhà vệ sinh 2
Phòng bếp 1
Lo gia 2
Diện tích 75,6m2
Mua ngay
CĂN-HỘ-S1.111815A---TÒA-S1.11-ảnh-avatar

Vinhomes Ocean Park

CĂN HỘ S1.111815A – TÒA S1.11 – DỰ ÁN VINHOMES OCEAN PARK

Giá bán: Liên Hệ

Phòng ngủ 2
Phòng khách 1
Nhà vệ sinh 2
Phòng bếp 1
Lo gia 2
Diện tích 62,9m2
Mua ngay

Vinhomes Ocean Park

CĂN HỘ S1.112305 – TÒA S1.11 – DỰ ÁN VINHOMES OCEAN PARK

Giá bán: Liên Hệ

Phòng ngủ 3
Phòng khách 1
Nhà vệ sinh 2
Phòng bếp 1
Lo gia 2
Diện tích 75,6m2
Mua ngay
CĂN-HỘ-S1.111806---TÒA-S1.11-ảnh-avatar

Vinhomes Ocean Park

CĂN HỘ S1.111806 – TÒA S1.11 – DỰ ÁN VINHOMES OCEAN PARK

Giá bán: Liên Hệ

Phòng ngủ 2
Phòng khách 1
Nhà vệ sinh 1
Phòng bếp 1
Lo gia 2
Diện tích 54,7m2
Mua ngay