BẤT ĐỘNG SẢN ĐANG BÁN

CĂN-HỘ-S3.0305A17---TÒA-S3

Vinhomes Smart City

CĂN HỘ S3.033802 – TÒA S3.03 – DỰ ÁN VINHOMES SMART CITY

Giá niêm yết:

2.036.579.000đ

Phòng ngủ2
Phòng khách1
Nhà vệ sinh1
Phòng bếp1
Lo gia2
Diện tích54,9m2
Mua ngay
CĂN-HỘ-S3.0305A17---TÒA-S3

Vinhomes Smart City

CĂN HỘ S3.030817 – TÒA S3.03 – DỰ ÁN VINHOMES SMART CITY

Giá niêm yết:

2.263.363.000đ

Phòng ngủ2
Phòng khách1
Nhà vệ sinh1
Phòng bếp1
Lo gia2
Diện tích54,3m2
Mua ngay
CĂN-HỘ-S3.032415A---TÒA-S3

Vinhomes Smart City

CĂN HỘ S3.032415A – TÒA S3.03 – DỰ ÁN VINHOMES SMART CITY

Giá niêm yết:

3.800.969.000đ

Phòng ngủ3
Phòng khách1
Nhà vệ sinh2
Phòng bếp1
Lo gia2
Diện tích79,8m2
Mua ngay
CĂN-HỘ-S3.0305A17---TÒA-S3

Vinhomes Smart City

CĂN HỘ S3.0308A18 – TÒA S3.03 – DỰ ÁN VINHOMES SMART CITY

Giá niêm yết:

2.230.603.000đ

Phòng ngủ3
Phòng khách1
Nhà vệ sinh2
Phòng bếp1
Lo gia2
Diện tích79,8m2
Mua ngay
CĂN-HỘ-S3.032419---TÒA-S3

Vinhomes Smart City

CĂN HỘ S3.032419 – TÒA S3.03 – DỰ ÁN VINHOMES SMART CITY

Giá niêm yết:

2.821.479.000đ

Phòng ngủ2
Phòng khách1
Nhà vệ sinh2
Phòng bếp1
Lo gia2
Diện tích63,5m2
Mua ngay
CĂN-HỘ-S1.0608A12A---TÒA-S1

Vinhomes Smart City

CĂN HỘ S1.0608A12A – TÒA S1.06 – DỰ ÁN VINHOMES SMART CITY

Giá niêm yết:

3.800.969.000đ

Phòng ngủ1
Phòng khách1
Nhà vệ sinh1
Phòng bếp1
Lo gia1
Diện tích42,8m2
Mua ngay
CĂN-HỘ-S1.060819---TÒA-S1

Vinhomes Smart City

CĂN HỘ S1.060819 – TÒA S1.06 – DỰ ÁN VINHOMES SMART CITY

Giá niêm yết:

2.613.359.000đ

Phòng ngủ2
Phòng khách1
Nhà vệ sinh2
Phòng bếp1
Lo gia2
Diện tích63,0m2
Mua ngay

Vinhomes Smart City

CĂN HỘ S3.033708 – TÒA S3.03 – DỰ ÁN VINHOMES SMART CITY

Giá niêm yết:

1.333.677.000đ

Phòng ngủ1
Phòng khách1
Nhà vệ sinh1
Phòng bếp1
Lo gia1
Diện tích30,7m2
Mua ngay
CĂN-HỘ-S1.111806---TÒA-S1.11-ảnh-avatar

Vinhomes Smart City

CĂN HỘ S3.0305A17 – TÒA S3.03 – DỰ ÁN VINHOMES SMART CITY

Giá niêm yết:

2.183.511.000đ

Phòng ngủ2
Phòng khách1
Nhà vệ sinh1
Phòng bếp1
Lo gia2
Diện tích54,3m2
Mua ngay