BẤT ĐỘNG SẢN ĐANG BÁN

CĂN-HỘ-S3.0305A17---TÒA-S3

Vinhomes Smart City

CĂN HỘ S3.033802 – TÒA S3.03 – DỰ ÁN VINHOMES SMART CITY

Giá niêm yết: Liên Hệ

Phòng ngủ 2
Phòng khách 1
Nhà vệ sinh 1
Phòng bếp 1
Lo gia 2
Diện tích 54,9m2
Mua ngay
CĂN-HỘ-S3.0305A17---TÒA-S3

Vinhomes Smart City

CĂN HỘ S3.030817 – TÒA S3.03 – DỰ ÁN VINHOMES SMART CITY

Giá niêm yết: Liên Hệ

Phòng ngủ 2
Phòng khách 1
Nhà vệ sinh 1
Phòng bếp 1
Lo gia 2
Diện tích 54,3m2
Mua ngay
CĂN-HỘ-S3.032415A---TÒA-S3

Vinhomes Smart City

CĂN HỘ S3.032415A – TÒA S3.03 – DỰ ÁN VINHOMES SMART CITY

Giá niêm yết: Liên Hệ

Phòng ngủ 3
Phòng khách 1
Nhà vệ sinh 2
Phòng bếp 1
Lo gia 2
Diện tích 79,8m2
Mua ngay
CĂN-HỘ-S3.0305A17---TÒA-S3

Vinhomes Smart City

CĂN HỘ S3.0308A18 – TÒA S3.03 – DỰ ÁN VINHOMES SMART CITY

Giá niêm yết: Liên Hệ

Phòng ngủ 3
Phòng khách 1
Nhà vệ sinh 2
Phòng bếp 1
Lo gia 2
Diện tích 79,8m2
Mua ngay
CĂN-HỘ-S3.032419---TÒA-S3

Vinhomes Smart City

CĂN HỘ S3.032419 – TÒA S3.03 – DỰ ÁN VINHOMES SMART CITY

Giá niêm yết: Liên Hệ

Phòng ngủ 2
Phòng khách 1
Nhà vệ sinh 2
Phòng bếp 1
Lo gia 2
Diện tích 63,5m2
Mua ngay
CĂN-HỘ-S1.0608A12A---TÒA-S1

Vinhomes Smart City

CĂN HỘ S1.0608A12A – TÒA S1.06 – DỰ ÁN VINHOMES SMART CITY

Giá niêm yết: Liên Hệ

Phòng ngủ 1
Phòng khách 1
Nhà vệ sinh 1
Phòng bếp 1
Lo gia 1
Diện tích 42,8m2
Mua ngay
CĂN-HỘ-S1.060819---TÒA-S1

Vinhomes Smart City

CĂN HỘ S1.060819 – TÒA S1.06 – DỰ ÁN VINHOMES SMART CITY

Giá niêm yết: Liên Hệ

Phòng ngủ 2
Phòng khách 1
Nhà vệ sinh 2
Phòng bếp 1
Lo gia 2
Diện tích 63,0m2
Mua ngay

Vinhomes Smart City

CĂN HỘ S3.033708 – TÒA S3.03 – DỰ ÁN VINHOMES SMART CITY

Giá niêm yết: Liên Hệ

Phòng ngủ 1
Phòng khách 1
Nhà vệ sinh 1
Phòng bếp 1
Lo gia 1
Diện tích 30,7m2
Mua ngay
CĂN-HỘ-S1.111806---TÒA-S1.11-ảnh-avatar

Vinhomes Smart City

CĂN HỘ S3.0305A17 – TÒA S3.03 – DỰ ÁN VINHOMES SMART CITY

Giá niêm yết: Liên Hệ

Phòng ngủ 2
Phòng khách 1
Nhà vệ sinh 1
Phòng bếp 1
Lo gia 2
Diện tích 54,3m2
Mua ngay